Cloettas resultat under förväntan

Godistillverkaren Cloetta redovisar en omsättning och rörelseresultat som var lägre än väntat under första kvartalet. Jämfört med föregående år sjönk vinsten.
Cloetta

Omsättningen sjönk 2,6 procent till 1 518 miljoner kronor (1 559). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 561. En positiv valutaeffekt påverkade med 1,4 procent.

Rörelseresultatet blev 149 miljoner kronor (164), väntat rörelseresultat var 161. Rörelsemarginalen var 9,8 procent (10,5).

Justerat rörelseresultat utföll på 152 miljoner kronor (166), väntat var 161, med en justerad rörelsemarginal på 10,0 procent (10,6).

Resultatet före skatt var 60 miljoner kronor (131), analytikerkonsensus 140.

Resultatet efter skatt blev 44 miljoner kronor (99).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 67 miljoner kronor (154).

”Den förväntade påverkan från covid-19 är att efterfrågan på förpackade märkesvaror kommer att vara lägre under det andra kvartalet och att efterfrågan på lösviktsgodis kommer att minska kraftigt. Cloetta bedömer också att rörelseresultatet, justerat, för andra kvartalet kommer att bli väsentligt lägre än föregående år”, skriver bolaget.