Colgate-Palmolives resultat som förväntat men justerar vinstprognosen ett snäpp

Amerikanska konsumentproduktsbolaget Colgate-Palmolive redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Justerat resultat per aktie var i linje med förväntat.
Foto: AP Photo/Ross D. Franklin
Omsättningen steg 9,2 % till 4,26 miljarder dollar (3,90). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4,25.

Justerat resultat per aktie blev 0,80 dollar (0,74), vilket ligger i nivå med analytikerkonsensus.

Colgate-Palmolive uppdaterar prognoser för helåret.

Bolaget upprepar bedömningen att nettoförsäljningen stiger med 4-7 % under 2021. Den organiska tillväxten väntas fortsatt ligga inom det långsiktiga målet 3-5 %.

Colgate-Palmolive bedömer nu att bruttomarginalen kommer att sjunka (tidigare spåddes ökning) och ser fortsatt ökade marknadsföringsinvesteringar. Gällande den justerade vinsten per aktie spås denna nu landa i nedre delen av tidigare lämnat intervall om ökning med ”mid to high”, medelhögt, i ett ensiffrigt procenttal.

Colgate-Palmolive, BUSD Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 4,26 4,25 0,2% 3,90 9,2%
Resultat per aktie, justerat, USD 0,80 0,80 0,0% 0,74 8,1%

Konsensusdata från Factset