Collector rapporterar en rejäl vinstförbättring 

Nischbanken Collector redovisar högre intäkter och en betydligt högre vinst under det första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Collector är en nischbank som bland annat erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Huvudkontoret ligger i Göteborg och bolaget har varit noterat sedan 2015.

De totala intäkterna uppgick till 601 miljoner kronor (475).

”Tillväxten är främst driven av företags- och fastighetskrediter där vi har en unik positionering och ser en bra underliggande marknad”, säger vd Martin Nossman.

Räntenettot uppgick till 512 miljoner kronor (412).

Provisionsnettot blev 73 miljoner kronor (82).

K/I-talet, som mäter kostnader i förhållande till intäkter, kom att minska ordentligt under perioden till 33,7 procent (46,7).

”Vi har fortsatt god kontroll över kostnadsbasen som i absoluta tal har minskat mellan kvartalen och på sikt ser vi möjligheter att uppnå ytterligare skalfördelar”, säger Martin Nossman.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 398 miljoner kronor (253).

Kreditförlusterna uppgick till 225 miljoner kronor (209).

Rörelseresultatet blev 173 miljoner kronor (44). Justerat rörelseresultat blev 152 miljoner kronor (109)

Nettoresultatet blev 136 miljoner kronor (31), och per aktie 0,66 kronor (0,20).

Lånebokstillväxten var 5 procent och låneboken uppgår nu till 33 322 miljoner kronor.