Commerzbank och Ifo har skilda uppfattningar om Tysklands tillväxt

Efter att Tysklands ekonomi backat med 5% under 2020, vilket var bättre än väntade -5,2% enligt Bloombergs konsensus, skriver Commerzbank att ekonomin i fjärde kvartalet troligen måste ha varit oförändrad.
Banker, Tyskland
Enligt Commerzbank trotsar ett sådant utfall förväntningarna och det måste ha varit den starka exportinriktade tillverkningssektorn som hållit ekonomin över ytan när nedstängningar haft motsatt effekt.

”Den tyska ekonomin hade tur i det avseendet. Å andra sidan kommer BNP förmodligen att minska i första kvartalet eftersom nedstängningarna kommer att vara till slutet av mars. Men från våren och framåt räknar vi med att pandemin avtar på grund av högre temperaturer och därför räknar vi med en stark ekonomisk återhämtning”, skriver Commerzbank och lämnar prognosen oförändrad om en BNP-tillväxt på 4,5% under 2021.

Ifo-institutet tror att Tysklands ekonomi krympte med 0,1% i fjärde kvartalet. Att ekonomin backade med 5% under hela 2020 innebär att en produktion motsvarande 200 miljarder euro har försvunnit sett till initiala prognosen om en tillväxt på 1% under 2020, skriver Ifo.

”Till skillnad från våren 2020 är den ekonomiska produktionen nu lidande i bara några sektorer”, säger prognoschefen Timo Wollmershäuser.

Ifos prognos för första kvartalet 2021 är en tillväxt på 0,5 procent.