Concentric minskar omsättningen och vinsten

Verkstadsbolaget Concentric minskade såväl omsättningen som vinsten i det första kvartalet.
Concentric
Omsättningen sjönk 19,4 procent till 456 miljoner kronor (566).

Rörelseresultatet blev 87 miljoner kronor (126), med en rörelsemarginal på 19,1 procent (22,3).

Resultatet före skatt var 80 miljoner kronor (121).

Resultatet efter skatt blev 60 miljoner kronor (94), en minskning med 36,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 1,60 kronor (2,42), vilket innebär en minskning med 33,9 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 81 miljoner kronor (102).

”Den globala pandemin kommer att påverka Concentric i större utsträckning under det andra kvartalet än det första, eftersom OEM-kundernas produktionsanläggningar förblir stängda under inledningen av det kvartalet. Dessutom råder det stor osäkerhet om hur snabbt marknaden
återhämtar sig efter covid-19-pandemin”, skriver bolagets vd David Woolley.

Concentric-chefen skriver att orderingången signalerar en nedgång i andra kvartalet.

”Orderingången under det första kvartalet tyder på att omsättningen under andra kvartalet 2020 blir väsentligt lägre än omsättningen under första kvartalet, men att ge ytterligare vägledning är extremt svårt med tanke på den nuvarande osäkerheten på marknaden.”