Corona sänker bostadsbyggandet

Coronapandemin kommer att få allvarliga effekter på byggindustrin, där påbörjade bostäder kan falla med 11 till 70 procent under 2020-2021, beroende på hur konjunkturen utvecklas.

Det skriver Byggföretagen i en rapport som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

“De strikta begränsningsåtgärder som genomförs runt om i världen orsakar en ekonomisk tvärnit som går så fort att det till och med i vissa delar aldrig tidigare har upplevts eller uppmätts”, skriver de.

Med tanke på den stora osäkerheten har Byggföretagen räknat på tre olika scenarier för byggbranschen, där konjunkturen utvecklas på olika sätt. De gör ingen värdering av vilket scenario som är mest troligt, utan återkommer till detta i en konjunkturprognos i maj.

I det första, mest extrema scenariot, blir utvecklingen liknande den under 1990-talskrisen, med ett L-format konjunkturförlopp. I detta scenario, “extrem”, faller antalet påbörjade bostäder med 70 procent 2020-2021, jämfört med 2019, och de totala bygginvesteringarna med 26 procent.

I ett scenario liknande finanskrisen, “negativt”, med ett U-format konjunkturförlopp, faller bostadsbyggandet 32 procent och bygginvesteringarna minskar med 11 procent.

I det sista scenariot, “möjligt”, fortsätter stat, kommuner och landsting med tidigare aviserade byggplaner och tidigarelägger även vissa samhällsviktiga projekt. Dessutom genomförs omfattande åtgärder på bostadssidan, med bland annat slopat amorteringskrav och höjt ROT-avdrag. I detta scenario minskar bostadsbyggandet med 11 procent och de totala bygginvesteringarna med 2 procent.

Vad gäller bostadsbyggandet noterar Byggföretagen att kraftiga börsras i kombination med en snabbt försämrad arbetsmarknad urholkar det finansiella nettot hos de svenska hushållen i år. Detta netto är tillsammans med bolåneräntan de två viktigaste faktorerna som avgör efterfrågan på bostäder.

“I detta skede när bolåneräntan knappt kan sjunka så mycket mer samtidigt som det finansiella nettot försvagas leder det till att efterfrågan på nyproducerade bostäder, främst bostadsrätter och småhus, kommer att minska”, skriver de.

En avgörande faktor för hur mycket bostadsbyggandet kommer att minska är hur arbetsmarknadens utvecklas.

“Om det blir kraftiga sysselsättningsfall och långvarig massarbetslöshet finns risken för ett närmast kollapsat marknadsstyrt bostadsbyggande (det vill säga småhus och bostadsrätter)”, skriver Byggföretagen som dock tillägger att fallhöjden borde vara något lägre än den annars skulle ha varit, till följd av det fall i bostadsbyggandet som redan skett de senaste åren.

Sysselsättningen i byggindustrin sjunker med mellan 1 och 18 procent i de olika scenarierna.

“Byggindustrin ligger visserligen något senare i cykeln än såväl besöksnäringen som tillverkningsindustrin, men även inom vår näring indikerar varselstatistiken att vi riskerar en mycket mörk utveckling på arbetsmarknaden den närmaste tiden”, skriver Byggföretagen

De tillägger att det som ändå inger ett visst hopp denna gång, till skillnad från tidigare kriser, är att det inte i grunden finns något allvarligare strukturellt problem i ekonomin som måste lösas.

“När vi väl passerat kulmen för smittspridningen kan vi börja blicka fram mot stegvisa lättnader i de restriktioner som just nu orsakar den ekonomiska infarkten och då finns goda förutsättningar för en relativt snabb återhämtning”, skriver de och tillägger att detta dock bygger på att nuvarande stilleståndsperiod inte blir så lång att konkurser och utslagning leder till för stora skador på näringslivsstrukturen.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här