Danske: Sälj dessa fastighetsbolag

Danske Bank sänker rekommendationen för flera aktier i fastighetssektorn, framgår av Bloomberg.

Efter ha gått bättre än de flesta sektorer under 2019, med kraftigt höjda värderingsmultiplar som följd, har förhållandet mellan risk och avkastning för de svenska fastighetsaktierna gått från attraktivt till mindre gynnsamt.

Det menar Danske Bank som därmed tycker att det är dags för en andhämtning för sektorn och som, vilket Direkt tidigare rapporterat, har sänkt sin rekommendation för flera svenska fastighetsaktier.

”Om vi blickar framåt på 2020 ser vi inga signifikanta förändringar i de fundamentala marknadsvillkoren för de noterade fastighetsbolagen, men frågan är vad som kan bli de utlösande faktorerna på uppsidan”, frågar sig Danske Bank retoriskt i sektoranalysen som släpptes tidigare på tisdagen.

Sektorn handlas nu med en 20-procentig premie i förhållande till substansvärdena (EPRA NAV) och det är nivå med hur aktierna handlades kring det första kvartalet 2015 – en period som efterföljdes av ett stort räntefall 2015-2016, och en lika stor räntepress är nu inte att vänta. Mot den bakgrunden, som även innefattar lägre skuldsättningsgrader, tror Danske att substansvärdetillväxten kommer att avta under 2020.

”Vi tror även att den skarpa konkurrensen på transaktionssidan har styrt bolagen mot projektutveckling (framför allt kommersiella), där vi nu väntar oss att nya projekt kommer att bli svårare att lansera på grund av en svagare arbetsmarknad och hög konkurrens om nya hyresgäster”, skriver Danske i analysen.

Danske Banks basscenario är vidare att hyrorna för de bästa lägena i de mest centrala platserna (CBD) i Sverige har toppat. Danskes fastighetsanalytiker tror emellertid att spridningseffekten ner till områden utanför centrum inte är över, och på basis av den tesen tror banken att bolag med fastighetsportföljer som inte kan räknas som premium kommer att gå bättre än motsatsen.

Fabeges aktie sänks till sälj från behåll. Riktkursen höjs dock till 150 kronor från 145 kronor. Aktien handlades kring 159:35 kronor på tisdagsförmiddagen.

Klöverns aktie sänks till sälj från köp, och ges riktkursen 20 kronor, en höjning från 19 kronor. Aktien handlades för 24 kronor jämnt vid 10.30-tiden.

Danske Bank sänker också Castellums aktie till sälj från behåll. Här skruvas riktkursen upp till 205 kronor, från tidigare 200 kronor. Aktien handlades för 224:50 kronor.

Platzers aktie sänks till behåll från köp, med riktkurs 120 kronor. Handlad kurs var 118:60 kronor.

Hufvudstadens aktie sänks till sälj från behåll och ges riktkursen 180 kronor. Aktien handlades till 190 kronor jämnt på tisdagsförmiddagen.

Wihlborgs aktie sänks till behåll från köp med riktkurs 175 kronor, att jämföra med handlade kursen 174:10.

Danske står fast vid sitt köpråd för Balder.

”Vi behåller Balder som vår enda köp och som vår favorit i sektorn”, heter det.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.