Därför höjer Kepler Cheuvreuxm riktkursen för H&M

Kepler höjer riktkursen för H&M till 160 kronor från 140 och upprepar rekommendationen behåll.

Trots fortsatta investeringar i pris och kvalitet verkar H&M:s bruttomarginal vara mer motståndskraftig än vi tidigare förväntat oss, skriver Kepler Cheuvreux i en analys mot bakgrund av att klädbolaget i sin rapport i förra veckan redovisade en bruttomarginalökning för första gången sedan i början av 2017.

En högre andel fullprisförsäljning och effektivitetsförbättringar i spåren av H&M:s logistikinvesteringar väntas ge stöd åt bruttomarginalen framöver.

“Dock väntas valutamotvind och högre insatskostnader motverka detta och vi förväntar oss därför en mindre förbättring i bruttomarginalen för 2019, följt av ytterligare förbättring under 2020”, skriver Kepler.

Kepler Cheuvreux tar även fasta på att H&M:s valutajusterade lagertillväxt minskade från 10 procent 2018 till 5 procent i det första kvartalet 2019.

“När vi blickar framåt bedömer vi att teknikinvesteringar och avancerad dataanalys i kombination med hygglig försäljningstillväxt kan betala sig de kommande två åren”, heter det i analysen.

Kepler Cheuvreux prognostiserar en genomsnittlig lagertillväxt i lokala valutor på 3 procent 2019 och 1,5 procent 2020. Detta kommer dock inte vara tillräckligt för att minska lagret som andel av försäljningen till H&M:s egen målnivå på 12-14 procent.

 

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.