De drar tillbaka sin utdelning

Alt fler bolag drar tillbaka sina utdelningsförslag. Bland fredagens skörd syns bland annat Inwido, Malmbergs och Feelgood.

Inwidos styrelse har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade utdelningsförslaget till årsstämman om 3:50 kronor per aktie, och föreslår i stället att ingen utdelning ges för 2019.

Bakgrunden till beslutet är den mycket stora osäkerhet som råder till följd av effekterna från den konstaterade smittspridningen av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen i Malmbergs har mot bakgrund av den uppkomna coronasituationen och osäkerheten som detta medför beslutat att det tidigare förslaget med utdelning om 1:50 kronor per aktie dras tillbaka. Styrelsen föreslår istället att ingen vinstutdelning ska betalas till aktieägarna för räkenskapsåret 2019. Det framgår av ett pressmeddelande.

”För att även i framtiden kunna stå finansiellt starka och att ha handlingsutrymme när det vänder är jag övertygad om att detta är det bästa vi idag kan göra för bolaget och dess ägare”, kommenterar Björn Ogard, styrelseordförande i Malmbergs.

Feelgood har dragit tillbaka det tidigare förslaget till årsstämman om utdelning, mot bakgrund av den stora osäkerheten till följd av spridningen av coronaviruset.

Styrelsen kommer eventuellt att ompröva detta beslut vid en extra bolagsstämma i höst.

Det framgår av ett pressmeddelande. Feelgoods utdelningsförslag för 2019 låg tidigare på 0:15 kronor per aktie.

Styrelsen i Note har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman om en utdelning på 1:20 kronor per aktie för 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande där bolaget hänvisar till den osäkerhet som råder med anledning av den globala spridningen av Corona-viruset.

Styrelsen betonar samtidigt sin ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om utdelning, om marknaden vid den tidpunkten motiverar detta, heter det.

Note uppger också att bolaget strävar efter att fortsätta ta marknadsandelar, ”någonting som styrelsen bedömer blir än mer naturligt i den uppkomna situationen”, skriver Note.

Logistris styrelse återkallar förslaget om utdelning, med anledning av den rådande osäkerheten i marknaden till följd av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Koncernen har fortsatt en betryggande finansiell ställning med fullt uthyrda fastigheter. Styrelsens ambition är att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om framtida utdelningar så snart varaktigheten och effekterna av covid-19 går att överskåda”, heter det.

Mälaråsens styrelse reviderar sitt utdelningsförslag inför årsstämman och föreslår nu en utdelning om 5:00 kronor per aktie. Avsikten är fortfarande är att dela ut totalt 10:00 kronor per aktie under 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Med anledning av rådande osäkra marknadsläge har bolagets enda hyresgäst Upplands Motor aviserat önskemål om hyreslättnader för årets andra och tredje kvartal för att säkerställa sin likviditet. Bolaget för just nu konstruktiva diskussioner med hyresgästen om att hitta en lösning som gynnar båda parter och vi har förhoppningar om att inom den närmsta tiden komma fram till en överenskommelse. Av försiktighetsskäl och för att ha en ökad flexibilitet under dessa osäkra tider har vi därför valt att revidera utdelningsförslaget”, heter det.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.