De säljer sina aktier – trots budnej

Tre av ledamöterna i Ballingslövs styrelse kan tänka sig att sälja sina aktier till Stena Adactum, trots att de säger nej till budet.

Köksbolaget Ballingslöv tackar nej till budet från huvudägaren Stena Adactum. Den fairness opinion som gjorts av Carnegie bedömer att budet inte är skäligt ur ett finansiellt perspektiv.

Men enligt en fotnot i det pressmeddelande som skickades ut under onsdagen kan styrelseledamöterna Lars-Åke Helgesson, Nils-Erik Danielsson och Svend Holst-Nielsen komma att sälja sina privata innehav i köksbolaget. Nils-Erik Danielsson är Ballingslövs verkställande direktör.

”Styrelseledamöterna Lars-Åke Helgesson, Nils-Erik Danielsson och Svend Holst-Nielsen kan, oaktat den ovan redovisadeuppfattningen om Erbjudandet, komma att av privatekonomiska eller andra personliga skäl acceptera Erbjudandet eller avyttra aktier i marknaden med avseende på hela eller del av sitt respektive aktieinnehav i Ballingslöv”, heter det i pressmeddelandet.

Styrelseledamoten Lars-Åke Helgesson säger till Affärsvärlden.se att det handlar om privatekonomiska skäl.

– Jag har håller på med en fastighetsaffär som startade långt innan detta. Under alla förhållanden hade jag tänkt avyttra aktier för att finansiera affären. Jag hade ingen aning om att bud skulle komma när beslutet om fastighetsaffären fattades, säger Helgesson, som kommenterar beslutet att stanna kvar i budarbetet med orden:

– Antingen jävar man sig ut på grund av att man tänker sälja eller så är man transparent och uppger som det är. Vi vill vara helt öppna om detta så det inte upplevs som vi döljer någonting, säger Lars-Åke Helgesson.

Även för Nils-Erik Danielsson handlar det om privatekonomin. Han säger till Affärsvärlden.se att han “har en ovanligt stor del” av sina privata tillgångar i ett enda aktieslag, vilket – kombinerat med att han snart lämnar köksbolaget – har gjort att han funderat på att sälja aktier. Men att det blir en försäljning är inte säkert.

– Nej, jag har inte tagit beslutet. Men vi har kommit till att vi ska redovisa att vissa av oss har haft tankar kring det här. Det är en klurig situation i och med att vi i styrelsen har den uppfattning att vi har en affärsmodell som gör att vi kan utveckla bolaget, vilket uppenbarligen även Stena tror.

Lars-Åke Helgesson är den som leder arbetet i styrelsen sedan Martin Svalstedt blivit jävig i och med sin vd-post hos Stena Adactum.

Varför tackar ni nej till budet?

– Vi har låtit Carnegie göra en fairness opinion. Vi tycker att värdet inte återspeglas i budet och Ballingslöv kan utvecklas positivt i framtiden. Kvik har haft en fin utveckling och det finns framtida förvärvsmöjlighter, säger Lars-Åke Helgesson.

Ni säger nej och Stena vägrar höja budet. Vad händer härnäst?

– Jag vill inte spekulera, men enligt regelboken har vi funderat kring budet och tagit ställning. Vad som händer ytterligare vill jag inte spekulera i.

nullnullnullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här