Diös förvärvar fastigheter för 810 miljoner kronor i Skellefteå

Fastighetsbolaget Diös förvärvar Nordvestor Fastigheters fem fastigheter i centrala Skellefteå omfattande 40 000 kvadratmeter för 810 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Förvärvet omfattar 31 000 kvadratmeter fördelat på fyra fastigheter samt 9 000 kvadratmeter parkeringshus med tillhörande bostadsbyggrätt. Två av fastigheterna är nyproducerade. Det årliga hyresvärdet uppgår till 57 miljoner kronor och uthyrningsgraden till 92 procent. Den genomsnittliga kontraktslängden uppgår till 3,8 år och bland de största hyresgästerna är ICA, Tyréns och Systembolaget. Fastigheterna som innehåller kontor, bostäder och urban service är centralt belägna och ligger i nära anslutning till Diös befintliga bestånd i Skellefteå. Transaktionen görs i bolagsform och tillträds i januari 2022.