Diös ökade förvaltningsresultatet med 1%

Fastighetsbolaget Diös redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.
Diös Knut Rost

”Jag vill påstå att vi verkar på Sveriges hetaste marknad. Vår unika position kommer ge många möjligheter till nya affärer inom alla våra segment. Jag ser stora möjligheter till ytterligare värdeskapande och tillväxt vilket ger en mycket ljus framtid för både våra städer och för Diös”, sägerVD Knut Rost.

Hyresintäkterna uppgick till 483 miljoner kronor (478), en ökning med 1,0% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 290 miljoner kronor (290) och därmed i samma nivå som föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 231 miljoner kronor (229), en ökning med 0,9% mot föregående år.

Resultatet före skatt var 658 miljoner kronor (240). De orealiserade värdeförändringarna uppgick till 418 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,6% av fastighetsvärdet. Det drivs på av en positiv hyresutveckling och en stark marknad, skriver Diös.

Resultatet efter skatt blev 522 miljoner kronor (189), en ökning med 176,2% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 3,86 kronor (1,42), vilket innebär en ökning med 171,8% mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 84,4 kronor (75,1).

”Vår marknad är under mycket stark tillväxt. Vi ser en ökad efterfrågan på moderna kontor från både offentliga och privata aktörer. Det tillsammans med allt positivt våra 15-minutersstäder erbjuder skapar förutsättningar för en fortsatt stark utveckling”, skriver Knut Rost i VD-ordet.

Diös, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Hyresintäkter 483 478 1,0%
Driftöverskott 290 290 0,0%
Förvaltningsresultat 231 229 0,9%
Resultat före skatt 658 240 174,2%
Nettoresultat 522 189 176,2%
Resultat per aktie, kronor 3,86 1,42 171,8%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 84,4 75,1 12,4%