DNB: Riksbanken är i otakt med omvärlden

Riksbanken påbörjade i förra veckan köpen av företagsobligationer. I sin senaste makrobedömning skriver DNB att köpen kommer ett halvår för sent och är kontraproduktiva.
Riksbankens chef Stefan Ingves. Foto: Henrik Montgomery / TT

I sin veckouppdatering skriver DNB att de anser att Riksbankens agerande , när de initierade köpen av företagsobligationer, saknar ett tydligt syfte och att det kan komma att störa prissättningen på den fullt fungerande svenska företagsobligationsmarknaden.

De kallar beslutet som togs i slutet av juni för passé, då obligationsmarknaden redan återhämtat kollapsen från våren.

“Faktum är att Riksbanken gav sig själv möjlighet att kunna köpa företagsobligationer i samband med ett beslut redan den 19 mars, men utan att då agera annat än på företagscertifikatmarknaden, sannolikt i brist på relevant kompetens”, skriver Ulf Andersson och Thomas Jellvik i uppdateringen.

Trots återhämtningen gjorde alltså Riksbanken i juni bedömningen att marknaden behövde stöd genom faktiska köp.

“Vi delar inte Riksbankens bedömning. Den svenska marknaden för företagsobligationer kan inte längre sägas vara skör. Tvärtom har den under
de senaste veckorna visat prov på ytterligare återhämtad styrka och funktionalitet”, skriver de och menar att exempel på detta är High Yieldmarknaden och de nivåer som företag i segmentet Investment Grade nu kan finansiera sig på.

Istället pekas det på att det är bättre att marknaden, så länge som funktionaliteten inte är äventyrad, får hitta jämvikten på egen hand. Om de naturliga prismekanismerna sätts ur spel kan ge konsekvenser för andra delar av marknaden.

Ulf Andersson och Thomas Jellvik kallar även penningpolitiska stimulanser i form av negativa räntor och tillgångsköp för en sorts doping som det senare kan vara svårt att ta sig ut.

“Utvecklingen är i längden ohållbar och kommer över tiden att leda till ekonomiska snedvridningar, tillgångsbubblor och nya kriser”, skriver de.