Dollarn nära 7 kronor

Kronan handlades till fortsatt starka nivåer under måndagen. En dollar kostade drygt sju kronor, en euro strax över tio kronor.

USA-räntorna steg under fredagskvällen för att därefter gå sidledes under den asiatiska handeln på måndagen. Den svenska kronan handlades under måndagsmorognen till fortsatt starka nivåer. Kronan handlas på 7:03 mot dollarn och 10:07 mot euron, vilket är nära nivåerna vid svensk stängning på fredagen.

Bakom uppgången i U SA-räntorna låg starkare statistik än väntat i form av försäljningen av befintliga bostäder i juli, och en därpå följande uppgång på New York-börserna.

”Statistiken visar att de ekonomiska problemen bottnar och aktierna återhämtar sig, vilket har gjort obligationerna sårbara. Frågan nu är takten i återhämtningen. Marknaden verkar mer och mer tro att det blir starkare än väntat”, sade Andrew Richman, räntestrateg på Suntrust Bank, till Bloomberg News.

I bakgrunden fanns också kommentarer från Fed-chefen Ben Bernanke och i viss mån positionering inför denna veckas emissioner av amerikanska statsobligationer för sammanlagt 109 miljarder dollar. Finansdepartementet kommer att emittera tvååriga obligationer för 42 miljarder dollar på tisdagen, femåriga för 39 miljarder dollar på onsdagen och sjuåriga för 28 miljarder dollar på torsdagen.

På måndagsmorgonen handlas den tvååriga amerikanska statsobligationen på 1,10 procent, 6 punkter upp från svensk stängning i fredags, medan tioåringen är upp 8 punkter till 3,57 procent.

I helgen hölls Kansas City Feds årliga Jackson Hole-konferens med en diger deltagarlista. Fed-chefen Ben Bernanke inledde i fredags med att säga att den globala ekonomin börjar stiga upp ur recessionen efter aggressiva åtgärder från centralbanker och regeringar.

”Efter att ha försvagats kraftigt under det senaste året börjar den ekonomiska aktiviteten plana ut, både i USA och utomlands, och förutsättningarna för en återgång till tillväxt på kort sikt förefaller goda”, sade han.

Ben Bernanke såg dock fortsatt stora utmaningar framöver; det finns ännu spänningar på flera finansiella marknader, finansinstituten står inför ytterligare betydande förluster och företag och hushåll upplever ännu svårigheter att få tillgång till krediter. Återhämtningen väntas därmed bli trög till en början och arbetslösheten endast sjunka gradvis.

Anföranden från centralbankshåll under konferensen andades generellt en viss optimism, men med många reservationer och försvar av den nuvarande hållningen.

Federal Reserves vice-chef Donald Kohn sade att Feds nuvarande policy med att hålla räntorna låga under en längre till syftar till att främja prisstabilitet, och inte till att öka inflationen.

”Åtagandet om låga räntor är utformad för att hindra inflationen från att falla och falla ihärdigt under vad vi vill ha den under en längre tid. Det är inte utformat för att höja inflationsförväntningarna. Det finns ingen inkonsekvens där”, sade han.

ECB-chefen Jean-Claude Trichet sade att världsekonomin kan stå inför en mycket ”skakig” väg framöver även om fler tecken kommer om att världsekonomin har kommit bort från den värsta recessionen sedan den stora depressionen.

”Vi ser en del tecken som bekräftar att den reala ekonomin börjar ta sig ur perioden av ’fritt fall’. Detta innebär på intet sätt att vi inte har en mycket skakig väg framför oss”, sade han.

ECB-rådsledamoten Ewald Nowotny konstaterade att det inte finns något behov för de policyansvariga att reagera på tecken om att ekonomin återhämtar sig snabbare än väntat.

”Jag ser inget behov av en omedelbar reaktion. Vi kommer att följa den policy som uppenbart har varit framgångsrik, vilket innebär en policy med stadig hand, men utan att göra åtaganden i förväg”, sade han.

Han varnade samtidigt för att den senaste tidens tecken på förbättring kanske inte kommer att visa sig vara uthållig.

”Jag har en försiktig inställning när det gäller att tolka dessa data”, sade han och tillade att tillväxten framöver kommer att vara ”rätt trög” efter den tidigare kraftiga nedgången.

Jürgen Stark, ledamot i ECB:s direktion, framhöll att det inte finns behov för ECB att ändra sitt inflationsmål efter finanskrisen.

”Att diskutera en förändring eller ett skifte i strategin kan enligt min åsikt underminera centralbankens trovärdighet”, sade han.

I övrigt flaggades för kommande upprevideringar av tillväxtprognoserna. Bundesbankschefen och ECB-rådsledamoten Axel Weber noterade att den tyska ekonomin visar tecken på förbättring, med förutsättningar för att tillväxtprognoserna för 2010 kan komma att höjas. OECD-chefen Angel Gurria sade å sin sida att OECD i nästa månad kommer revidera upp sina utsikter för utvecklingen inom OECD-området.

”Vi bekräftar en positiv trend, men är fortfarande försiktiga. Det finns risker som är viktiga”, sade han.

En hel del diskussion ägnades också åt effekterna av de pågående stimulansplanerna och betydelsen av de stigande budgetunderskotten världen över.

Japanska räntor steg 1-3 punkter på måndagen, i spåren av en markerad uppgång på Tokyo-börsen och inför en emission av 20-åriga obligationer på tisdagen. Den tioåriga statsobligationen var upp 2 punkter till 1,32 procent.

På måndagens begränsade agenda står industriorder i euroområdet i juni, som väntas ha stigit 1,8 procent under månaden och sjunkit 28,3 procent i årstakt, enligt Bloomberg News prognosenkät.

Senare i veckan väntas för svensk del KI-barometer på onsdag, arbetslöshet på torsdag och detaljhandel på fredag, liksom en rad konjunkturprognoser. Från Tyskland kommer IFO-index på onsdagen och från USA hushållens konfidensindikator på tisdagen och order varaktiga varor samt försäljningen av nya hem på onsdagen.

På valutamarknaden har fredagens rörelse med svagare dollar och yen i stort bibehållits, med euro/dollar på 1:434 och euro/yen på 136:00.

”Förbättrade ekonomiska fundamenta och uppgångar på aktiemarknaderna gör det lättare för investerare att ta på sig mer risk. Som ett resultat kommer typiskt sett mer lågavkastande valutor som yenen och dollarn att gå tillbaka mot mer högavkastande tillgångar”, sade Yuji Kameoka, valutastrateg på Daiwa Institute of Research, enligt Bloomberg News.

Kronan handlas på 7:03 mot dollarn och 10:07 mot euron, vilket är nära nivåerna vid svensk stängning på fredagen. Kronan hade då stärkts cirka 14 öre mot dollarn och 10 öre mot euron jämfört med dagen före.

måndag kl 6.00 (fredag kl 16.15)

===================================

USD/SEK 7:0232 (7:0193) EUR/USD 1:4341 (1:4362)

EUR/SEK 10:0712 (10:0810) USD/JPY 94:89 (94:21)

Jp obl 2 0,26 (0,25) Jp obl 10 1,34 (1,32)

Ty obl 2 1,38 (1,36) Ty obl 10 3,31 (3,30)

US obl 2 1,10 (1,04) US obl 10 3,58 (3,49)

nullnullnullnullOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.