Dometic ökar ebitda-resultatet

Dometic redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-resultatet ökade under perioden.

Dometic redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-resultatet ökade under perioden. Bolaget räknar med starka kvartal framöver.

Omsättningen sjönk 3,0% till 4 466 miljoner kronor (4 605). Organiskt var tillväxten plus 3%.

Ebitda-resultat blev 867 miljoner kronor (792), med en ebitda-marginal på 19,4% (17,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 690 miljoner kronor (619), med en justerad rörelsemarginal på 15,5% (13,4).

Resultatet efter skatt blev 281 miljoner kronor (372), negativt påverkad av skatteavsättningar gällande pågående tvister kring utländsk skatt. Exklusive dessa avsättningar, förbättrades resultat jämfört med föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,95 kronor (1,26).

“Tack vare en stark tillväxt i vår orderingång nådde vi en orderstock på rekordnivå i slutet av kvartalet. Efter en snabb och framgångsrik minskning av vår kostnadsbas under det andra kvartalet ökade kundefterfrågan drastiskt under juni och juli, vilket ledde till vissa begränsningar i vår leveranskedja med en åtföljande påverkan på nettoomsättningen. Dessutom påverkade proaktiva åtgärder för att begränsa spridningen av covid-19 på vissa av våra amerikanska fabriker nettoomsättningen negativt. Vi kommer att fortsätta öka kapaciteten för att möta den starka efterfrågan som vi förväntar oss i de kommande kvartalen”, säger VD Juan Vargues i en kommentar.

Han säger vidare:

“Samtidigt som covid-19-pandemin fortsätter att skapa osäkerhet tror vi att de kommande kvartalen kommer att bli starka till följd av den befintliga efterfrågan på marknaden, de betydligt lägre lagernivåerna än normalt inom detaljhandeln och den avsevärt ökade beställningsingången som vi har upplevt under de senaste månaderna. Som ett ledande företag inom utomhus-produkter har Dometic en bra position för fortsatt tillväxt och förbättrade marginaler”.

Dometic, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 4 466 4 605 -3,0%
EBITDA 867 792 9,5%
EBITDA-marginal 19,4% 17,2%
Rörelseresultat, justerat 690 619 11,5%
Rörelsemarginal, justerad 15,5% 13,4%
Nettoresultat 281 372 -24,5%
Resultat per aktie, kronor 0,95 1,26 -24,6%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här