EIA höjer prisprisprognoser för WTI och Brent rejält

Oljeorganisationen EIA har höjt prisprognoserna för WTI och Brent rejält för 2021 och 2022 medan prognoserna för den globala efterfrågan på olja för samma år visar mindre förändringar. EIA har också höjt sin prognos för amerikanska BNP-tillväxten för i år.
Olja
Foto: Eli Hartman / TT
Det framgår av den senaste månadsrapporten från EIA.

Prognosen för globala efterfrågan 2021 har sänkts med 0,2% till 97,50 miljoner fat, från 97,67 miljoner fat i förra månadsrapporten. Det motsvarar en ökning med cirka 5,3 miljoner fat per dag jämfört med 2020. För 2022 spås en efterfrågan på 101,33 (101,17), vilket innebär en ökning med 3,8 miljoner fat jämfört med 2021.

Det genomsnittliga priset på WTI för 2021 har höjts med 14,0% till 57,24 dollar, från 50,21 dollar per fat. För 2022 höjs prognosen 6,2% till 54,75 dollar, från 51,56 dollar.

För Brent har spotprognosen ökats med 14,0% till 60,67 dollar, från 53,20 dollar. För 2022 höjs prognosen 6,0% till 58,51 dollar från 55,19 dollar.

EIA spår vidare att amerikanska oljeproduktionen kommer att uppgå till 11,15 miljoner fat olja om dagen 2021 (reviderat från 11,02) och öka till 12,02 miljoner nästa år (11,53).

Den amerikanska BNP-tillväxten spås växa 5,5% i år och 4,2 procent 2022. För en månad sedan var bedömningarna 3,8% 4,2 procent.

Den globala BNP-tillväxten väntas växa med 5,8%, upp från tidigare bedömning 5,2%, under 2021. Prognosen för 2022 är oförändrad på 4,5%.