Electrolux återinför utdelning

Vitvarubolaget Electrolux återinför sin utdelning. Styrelsen föreslår en utdelning om 7 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019.
Foto: Electrolux
”Electrolux har sett en väsentlig återhämtning av vinst och kassaflöde under tredje kvartalet, då uppdämd efterfrågan och statliga stimulansprogram som påverkat konsumtionsmönstren har lett till en positiv utveckling i samtliga affärsområden”, motiverar vitvarujätten sitt beslut.

Den 23 mars drog styrelsen tillbaka sitt utdelningsförslag om 8,50 kronor per aktie inför årsstämman 2020. Bakgrunden var den ökade osäkerheten kring coronapandemin. Utdelningen behöver klubbas vid en extra stämma den 3 november.

Electrolux bedömer vidare att de negativa effekter som inledningsvis uppstod till följd av pandemin i stort kommer att vara återhämtade i rörelseresultatet för niomånadersperioden som löper till den 30 september, med en stark förbättring av kassaflödet. För det fjärde kvartalet är visibiliteten begränsad dock, skriver Electrolux. Detta på grund av att efterfrågan kan komma att påverkas av flera faktorer – både positiva och negativa – men för närvarande förväntar sig Electrolux en gradvis normalisering av den finansiella utvecklingen.