Electrolux Professional ökade rörelseresultatet mer än väntat

Storköksbolaget Electrolux Professional redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Rörelseresultatet var positivt och bättre än väntat.
Omsättningen steg 31,5 % till 1 958 miljoner kronor (1 489). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 956.

Ebita-resultatet uppgick till 197 miljoner kronor (-4), med en ebita-marginal på 10,1 %.

Rörelseresultatet blev 181 miljoner kronor (-18), väntat rörelseresultat var 169. Rörelsemarginalen var 9,2 %.

Resultatet före skatt var 176 miljoner kronor (-26).

Resultatet efter skatt blev 168 miljoner kronor (-28), analytikerkonsensus 127.

Resultat per aktie hamnade på 0,58 kronor (-0,10).

Electrolux Professional, Mkr Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 958 1 956 0,1% 1 489 31,5%
EBITA 197 -4
EBITA-marginal 10,1%
Rörelseresultat 181 169 7,1% -18
Rörelsemarginal 9,2% 8,6%
Resultat före skatt 176 -26
Nettoresultat 168 127 32,3% -28
Resultat per aktie, kronor 0,58 -0,10

Konsensusdata från Factset