Elekta sänker prognos

Medicinteknikbolaget Elekta räknar nu med att nettoomsättningen ökar med omkring 1 procent under räkenskapsåret 2019/20 beräknat på oförändrade valutakurser. Tidigare prognos var en tillväxt på 8-10 procent.
Ebita-marginalen väntas bli mellan 16 och 17 procent, mot tidigare omkring 18 procent.

“På grund av pågående osäkerhet till följd av utvecklingen av Covid-19-pandemin drar vi också tillbaka vårt scenario för 20/21 till 22/23. En reviderad prognos kommer att publiceras när vi kan kvantifiera påverkan av Covid-19 på strålmarknaden och effekterna för vår verksamhet närmare”, uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Elekta konstaterar att orderingång och omsättning har påverkats negativt under kvartalet med en ökad påverkan i april på grund av begränsat tillträde till sjukhus och försenade startdatum för installationer.

Ebita-marginalen under fjärde kvartalet påverkas av lägre intäkter men marginalen ökar ändå jämfört med de första nio månaderna. Det är en effekt av bolagets kostnads- och produktivitetsåtgärder.

Elekta släpper sin bokslutskommuniké för 2019/20 den 29 maj.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här