Emissionsguiden inleder bevakning av Logistris företrädesemission

Fastighetsbolaget Logistri ska ta in 196 Mkr i en företrädesemission för att kunna genomföra förvärv. Emissionsguiden inleder sin bevakning av emissionen.
Emissionsguiden inleder bevakning av Logistris företrädesemission - Logistri
Foto: Logistri

Affärsvärlden bevakar ett urval av börsens emissioner genom tjänsten Emissionsguiden.

Styrelsen i fastighetsbolaget Logistri har beslutat om en företrädesemission av aktier om 196 Mkr före emissionskostnader som ligger på 4,9 Mkr.

Motivet är till nyemissionen är av offensiv karaktär då bolaget tar in pengar för att genomföra förvärv. Man är i övrigt inte i behov av rörelsekapital, enligt bolaget.

Teckningskursen är satt till 80 kr/aktie, vilket motsvarar en rabatt om 27% mot aktiekursen före offentliggörandet av villkoren.

Företrädesemissionen är säkerställd i sin helhet. Detta genom att teckningsåtaganden från några av Logistris större aktieägare, däribland Henrik Viktorsson, Acervo AB, Mattias Ståhlgren, Patrik von Hacht, Carl Westerstad och bolagets VD David Träff. Dessa parter har åtagit sig att teckna sina pro rata-andelar motsvarande cirka 44,8% av emissionen. Resterande 108 Mkr är säkerställda genom garantiåtaganden från Solid Equity (indirekt delägt av Henrik Viktorsson) samt de andra parterna nämnda ovan (minus VD:n). Ersättningen för garanterna är 3% på det garanterade beloppet.

Utspädningen för aktieägare som inte deltar i emissionen blir 33%.

Affärsvärlden återkommer med en ny artikel om villkoren och eventuella flaggor i emissionen inom kort.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.