Enhällig Riksbank röstade för att höja räntan

Riksbanken röstade enhälligt om att höja styrräntan till 0,25% vid senaste penningpolitiska mötet den 27 april i syfte att motverka att den höga inflationen biter sig fast i pris- och lönebildningen. Det framgår av ett protokoll från mötet.
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Claudio Bresciani / TT
Det konstaterades vid mötet att inflationen har stigit snabbt i spåren av pandemin och Ukrainakriget, och inte längre är bara ett resultat av stigande energipriser. Inflationen är nu på högsta nivån sedan 1990-talet och beslutet togs att höja räntan för att förhindra att den höga inflationen uppfattas som bestående och därmed ger avtryck i inflationsförväntningarna och i pris- och lönesättningen.

Under mötet påtalade ledamöterna också att det råder en ovanligt stor osäkerhet kring inflations- och tillväxtutsikterna, både i Sverige och omvärlden.

”Men alla ledamöter betonade samtidigt att de är beredda att höja räntan snabbt om det skulle visa sig vara nödvändigt för att i ett rimligt tidsperspektiv säkerställa att inflationen återförs till inflationsmålet”, heter det.

Riksbankens prognos är att räntan höjs ytterligare två till tre gånger i år och att den ligger något under 2% i slutet av den treåriga prognosperioden.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.