ESV spår fortsatt underskott i de offentliga finanserna

Ekonomistyrningsverket (ESV) har lämnat reviderade prognoser över de svenska offentliga finanserna och den svenska statens budgetsaldo. Prognoserna är ljusare än tidigare, men de förhållandevis stora underskott som Sverige har för närvarande består under de närmaste åren, bedöms det.

“Överskottsmålet nås inte heller under prognosperioden. Samtidigt är marginalerna till utgiftstaket osedvanligt stora på grund av den höjning av taken som har föreslagits i vårpropositionen. De goda marginalerna till taken ihop med underskotten i de offentliga finanserna innebär att utgiftstakets roll att stödja överskottsmålet har minskat”, skriver myndigheten.

Underskotten i de offentliga finanserna är fortfarande stora, trots regeringens föreslagna skattehöjningar, uppger ESV som noterar att de ökade skatteintäkterna i huvudsak används till nya utgifter.

Sveriges BNP-tillväxt förutspås bli kalenderkorrigerade 2,7 procent under 2015 och 2,4 procent 2016, enligt myndigheten.

“Den stigande aktiviteten i ekonomin ökar efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningen stiger med 70.000 respektive 60.000 personer i år och nästa år. Samtidigt faller arbetslösheten, till 7,1 procent 2016”, heter det i rapporten.

Ekonomistyrningsverket räknar med att den svenska statens budgetsaldo uppgick till -72 miljarder kronor under 2014, samma bedömning som i mars. 2015 bedöms nivån hamna på -52 miljarder (-63), 2016 på -27 miljarder (-29), 2017 på -13 miljarder (-23) och 2018 på +4 miljarder (-7). För 2019 spås ett överskott på 32 miljarder kronor (+16).

Motsvarande siffror för det underliggande budgetsaldot enligt juni-prognosen är -58 miljarder kronor för 2014 (-58), -47 miljarder för 2015 (-57), -24 miljarder för 2016 (-26), -7 miljarder för 2017 (-16), +6 miljarder för 2018 (-4) och +32 miljarder för 2019.

ESV förutspår nu att den offentliga sektorns finansiella sparande, alltså landets budgetsaldo, uppgick till -75 miljarder kronor under 2014 (-81). För 2015 väntas saldot bli -58 miljarder kronor (-69), för 2016 -52 miljarder (-62), för 2017 -47 miljarder (-59) och för 2018 -37 miljarder (-52). För 2019 spås ett budgetsaldo -14 miljarder kronor (-33).

Mätt i procent av BNP bedöms saldot för den offentliga sektorns finansiella sparande för 2014 ha uppgått till -1,9 procent (-2,1 procent enligt föregående prognos), enligt ESV. För 2015 spås ett saldo på -1,4 procent (-1,7) och för 2016 -1,2 procent (-1,5).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här