ESV spår stort underskott i år – räknar med mindre underskott nästa år

Den svenska staten väntas gå med ett stort underskott i år. Nästa år blir dock bättre. Det framgår av en färsk prognos från ESV.
Mynt och plånbok
Foto: Henrik Montgomery / TT
”Det blir fortfarande ett stort underskott i det strukturella sparandet i år. Nästa år blir det betydligt mindre eftersom de flesta av de tillfälliga krisåtgärderna då har upphört. Men det är fortfarande under målnivån för överskottsmålet”, säger Ann Sofie Öberg, biträdande avdelningschef på ESV, i en kommentar.

Stora utgiftsökningar och skattesänkningar leder till ett stort underskott under 2021. Nästa år blir underskottet betydligt mindre eftersom flera av de tillfälliga krisåtgärderna då har upphört.

Den offentliga sektorns bruttoskuld, Maastrichtskulden, ligger inom målintervallet för skuldankaret, som är 40 procent av BNP, både i år och nästa år. I år väntas den bli 39,7% och nästa år 38,5%.

Prognoser från ESV:

2020 2021 2022
BNP – procentuell utveckling Fasta priser, kalenderkorrigerad -3,0 4,1 3,0
Arbetslöshet – procent av arbetskraften 8,3 8,4 7,5
Finansiellt sparande – miljarder kronor Offentliga sektorn -148 -150 -18
Finansiellt sparande – procent av BNP Offentliga sektorn -3,0 -2,8 -0,3
Strukturellt sparande – procent av potentiell BNP Offentliga sektorn -1,3 -2,2 -0,3
Budgetsaldo – miljarder kronor -221 -66 142
Maastrichtskuld – procent av BNP 34,9 39,7 38,5