Underskott i statens budget

Saldot i statens budget för september blev ett underskott på 13,1 miljarder kronor. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Underskottet är 9,4 miljarder större jämfört med september 2019, då saldot blev ett underskott på 3,6 miljarder kronor.

För första gången sedan mars blev inkomsterna högre jämfört med samma månad föregående år. De totala inkomsterna i statens budget blev 78,5 miljarder kronor i september, vilket är 2,6 miljarder kronor högre än i september 2019. De högre inkomsterna tillskrivs i första hand att riksdagens beslut om tillfälligt nedsatta arbetsgivaravgifter upphört att gälla.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i september till 91,5 miljarder kronor, 12,1 miljarder kronor högre än i september 2019. De ökade utgifterna tillskrivs framför allt ersättning till företag för höga sjuklönekostnader, stöd vid korttidsarbete, omställningsstöd och arbetslöshetsersättning. Dessutom har utgifterna för försvaret och inom utbildningsområdet ökat.

För januari–september visar saldot i statens budget ett underskott på 99,1 miljarder kronor. Motsvarande period 2019 blev saldot ett överskott på 153,2 miljarder kronor.