”Ett väldigt stabilt bolag”

Göran Villner förvaltar Swedbank Robur Råvarufond. För Affärsvärlden berättar han om vilka metaller som ger bäst avkastning och varför oljepriset kommer fortsätta uppåt.

Vilka metaller vill du ha exponering emot just nu?

– Koppar är mest på tapeten. Det beror dels på att hajpen för elbilar pågått en längre tid, dels bristen på gruvprojekt. Elbilar och laddstationer kräver mer koppar, vilket får effekt på den globala efterfrågan. Samtidigt är det en långsam process, även om konsumtionen av elbilar ökar stadigt. Kopparproduktionen växer långsammare än konsumtionen och en betydande del av produktionen kommer från politiskt instabila länder som Kongo och Zambia. Vi har numera en korg av kopparproducenter i portföljen för att sprida riskerna. De stora kopparproducentbolagen är Glencore, med ganska betydande produktion i Kongo, samt First Quantum och Kaz Minerals.

– En annan intressant metall är zink, där lagren är på väg mot rekordlåga nivåer. Vi kommer från en period där metallpriserna varit på väldigt låga nivåer under ett antal år, vilket påverkat investeringar i prospektering och utbyggnad av nya fyndigheter. Gruvprojekt är extremt långsiktiga. Att få en gruva i drift tar mellan 10 och 20 år. När det finns ett sådant glapp i tillkommande kapacitet är det svårt att kompensera på kort sikt.

Beror zinkbristen på urbaniserings­trenden?

– Ja, det kan man säga. Zink används framför allt till infrastruktur som brobyggen, belysningsstolpar, men även inom bilindustrin. Det är ingen spektakulär tillväxt, utan den ligger på en stabil nivå.

Ni har Boliden i portföljen. Vad tror du om den nye vd:n Mikael Staffas som tillträder den 1 juni?

– Han har jobbat länge i bolaget och var tidigare gruvchef. Jag tror inte att det leder till några dramatiska förändringar. Den största utmaningen för Boliden är att bibehålla sin produktion och skapa någon form av tillväxt, i dagsläget är bolaget en kassaflödesgenerator. Både Boliden och Lundin Mining har metallexponeringar – koppar och zink – som vi tycker om.

På den amerikanska marknaden har ni sålt av ert Chevron-innehav, varför då?

– Vi sålde av för en månad sedan för att öka exponeringen mot skifferoljebolag, vilket vi finansierade genom att minska i Chevron. Det största skifferolje-innehavet är Pioneer Natural Resources i Texas, ett väldigt stabilt bolag med hög operativ kvalitet. Så länge Opec har sina produktionsbegränsningar och konsumtionen av olja stiger stadigt behövs skifferoljeproduktionen.

Vad tror du om oljepriset det framöver?

– Jag tror på fortsatt styrka i oljepriset. Konsumtionen stiger stadigt och situationen med Iran skapar osäkerhet. Återinförda sanktioner skulle potentiellt kunna bidra till ytterligare lyft för oljepriset.

Det har stått en del om att Saudiarabien vill pressa upp oljepriset inför notering av det statsägda oljebolaget Aramcos notering, vilket skulle ha skett första halvan av 2018 men som nu har skjut­its upp. Skulle Aramco kunna vara ett intressant bolag för er att ta in i portföljen?

– Det är ett jätteviktigt bolag inom oljesektorn, med låga produktionskostnader, men i slutändan är det en värderingsfråga.

Ert största innehav i fonden, Shell, investerar i solkraft. Är det en trend i branschen?

– Alla dessa bolag har en produktion av förnybar energi, men det är fortfarande en mycket liten del av deras omsättning. Jag kan inte se att det inom någon rimlig tidshorisont skulle bli en stor del av deras verksamhet.

Vad är annars det mest intressanta inom råvarubranschen just nu?

– Det händer mest inom oljesektorn. Oljepriset har stigit väldigt kraftigt, något som innebär dramatiskt ökade kassaflöden, och det blir intressant att se hur bolagen agerar i termer av investeringar kontra ökade utdelningar. I något skede kommer ökande investeringar att behövas. Frågan är bara när.

Göran Villner

Förvaltar: Swedbank Robur Råvarufond.

Förvaltat kapital: Cirka 900 miljoner kronor.

Utveckling i år: +10,5 procent.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.