Evry-avknoppningen Sikri Holding rusar i premiärhandeln

Evry-avknoppningen Sikri Holding som börsnoterades på norska Merkur Market stiger kraftigt under sin första handelsdag. Av färska börsdokument framgår det att ett antal namnkunniga institutionella investerare har investerat i bolaget i anslutning till börsintroduktionen. Swedbank Robur-förvaltaren Henrik Carlman valde att delta och ser ett intressant investeringscase.

Bolaget som specialiserar sig på mjukvarulösningar för hantering och arkivering av dokument har en intressant bakgrund. Sikri är en avknoppning från Evry Norge, vilket skedde som en konkurrensmässig eftergift i samgåendet mellan Evry och Tieto.

Företaget är således väldigt nytt och drivs av de två IT-entreprenörerna Jens Rugseth och Rune Syversen, med bakgrund från bland annat Link Mobility och Crayon. Link Mobility köptes upp relativt nyligen av riskkapitalbolaget Victory Partners för 3,4 miljarder norska kronor, medan Crayon har stigit 114 procent på den norska börsen de senaste tolv månaderna.

Enligt börsprospektet är tillväxtambitionerna höga. Bolagets målsättning är en årlig organisk omsättningstillväxt (CAGR) på mellan 15 till 25 procent de närmaste åren. Omsättningen ska uppgå till cirka 500 miljoner norska kronor med ett ebitda-resultat om drygt 150 miljoner kronor innan år 2025.

En aktiv förvärvsstrategi aviseras ovanpå detta, ett ben som kan medföra att intäkterna överstiger en miljard norska kronor innan 2025. Det kan jämföras med fjolårsomsättningen om 175 miljoner norska kronor.

“Den främsta anledningen varför vi väljer att börsnoteras är för att vi har en buy & build-strategi som blir mycket enklare med en börsnoterad aktie. Vår främsta betalningsmodell för förvärv är med en tredjedel aktier, en tredjedel kontanter och en tredjedel krediter, vilket blir mycket enklare när man är börsnoterade. Därutöver har vi tagit in 200 miljoner kronor för att ha tillgänglig kassa vid M&A-affärer”, uppger bolagets styrelseordförande Jens Rugseth i en kommentar till Finwire.

På frågan om hur marknadsutsikterna ser ut svarar Rugseth att man tror att den offentliga sektorn kommer öka investeringarna i digitalisering av flera skäl, däribland för att bekämpa konsekvenserna av covid-19 på kort sikt samt för att öka effektiviseringen i arbetsprocesser och frigöra resurser för andra viktiga samhällsområden.

“Det bästa sättet för att göra detta är genom att investera i teknologi”, förklarar Rugseth.

I samband med börsintroduktionen genomförde mjukvarubolaget en private placement. Intresset bland institutionella investerare var högt – boken övertecknades drygt åtta gånger. Aktier fick tecknas för 71,25 norska kronor styck och har därmed redan genererat avkastning för deltagande fonder.

Swedbank Robur valde i likhet med Nordea, DNB och TIN Fonder att delta via fonden Microcap, som förvaltas av Henrik Carlman. Fonden tillhör topplistan vad avser avkastning inom sin kategori under de senaste tolv månaderna, enligt City Wire Selector. Detta i likhet med Swedbank Robur Fokus som också förvaltas av Carlman, tillsammans med Kristofer Barrett.

Carlman ser positivt på Sikri och bolagets tillväxtutsikter.

“Det här bolaget drivs av två duktiga entreprenörer och verkar på en väldigt intressant marknad med strukturella drivkrafter”, säger Swedbank Robur-förvaltaren som känner till grundarna sedan tidigare via andra bolagsprojekt.

Förvaltaren nämner även att Sikri har en hög retention rate, goda tillväxtutsikter samt en stor och stabil marknadsandel. Verksamheten karaktäriseras av långa och stabila kundrelationer med en hög andel återkommande intäkter, vilket genererar en god intjäningsvisibilitet.

Sikri är det tredje IT-bolaget som debuterar på den norska börsen under juli månad. IT-sektorn på Oslobörsen har presterat starkt hittills i år med en uppgång om 15,3 procent. Det kan jämföras med huvudindexet som är ned 11,6 procent, mot bakgrund av ett oljepris som fallit kraftigt.

Generellt ser Carlman en väldigt god marknad just nu för börsnoteringar av teknikbolag, vilket är ett ben i fondens investeringsstrategi. Swedbank Robur Microcap deltog väldigt nyligen i börsintroduktionen av ett annat mjukvarubolag på Merkur Market – Mercell. Den börsintroduktionen mottogs också positivt av aktiemarknaden.

Sikri handlas i skrivande stund runt 88 norska kronor, från som lägst 81 kronor. Det markerar en uppgång om 23,5 procent från teckningspriset i den riktade nyemissionen, vilket ger ett börsvärde om drygt 1,3 miljarder norska kronor.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här