Extra utdelning från Creades

Investeringsbolaget Creades redovisar ett resultat efter skatt på 458 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (131).

Resultatet per aktie uppgick till 36:74 kronor (10:50).

Substansvärdet per aktie var vid periodens utgång 370 kronor.

En ordinarie utdelning om 14:00 kronor per aktie föreslås (14:00). Därutöver föreslås en engångsutdelning om 10:50 kronor, det vill totalt 24:50 kronor per aktie.

I sitt vd-ord betonar John Hedberg att bolaget kassa stärkts med 220 miljoner kronor och att den uppgick till 764 miljoner efter årets försäljningar och investeringar och han menar att investeringsbolaget därmed har ”skapat ett betydande handlingsutrymme och flexibilitet för framtiden”.

”En för aktieägarna direkt märkbar effekt är att styrelsen i år föreslår en engångsutdelning om 10:50 kronor per aktie i tillägg till den ordinarie utdelningen som föreslås vara oförändrad till belopp (14:00 kronor per aktie) men framgent utbetalas kvartalsvis i form av tre utbetalningar á 3:50”, skriver han vidare.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.