Fagerhult minskade resultatet kraftigt

Belysningsbolaget Fagerhult redovisar minskande omsättning och kraftigt fallande resultat under det tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Omsättningen sjönk 17,7% till 1 700 miljoner kronor (2 066).

Rörelseresultatet blev 66,8 miljoner kronor (255,1), med en rörelsemarginal på 3,9% (12,3).

Resultatet före skatt var 30,8 miljoner kronor (238,3).

Resultatet efter skatt blev 4,9 miljoner kronor (181,1), en minskning med 97,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,00 kronor (1,02).

Orderingången landade på 1 664 miljoner kronor (2 038), en minskning med 18,4% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 388,8 miljoner kronor (400,4).

”Orderingången förblir emellertid ett bekymmer, men jämfört med föregående kvartal är den positiva trenden uppmuntrande. Fortsatta kostnadsbesparingar och kassaflödesgenererande aktiviteter ger en stabil plattform för att förbättra resultatet och minska nettoskulden under de kommande månaderna”, uppger Fagerhults VD Bodil Sonesso.

Fagerhult, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Orderingång 1 664 2 038 -18,4%
Nettoomsättning 1 700 2 066 -17,7%
Rörelseresultat 66,8 255,1 -73,8%
Rörelsemarginal 3,9% 12,3%
Resultat före skatt 30,8 238,3 -87,1%
Nettoresultat 4,9 181,1 -97,3%
Resultat per aktie, kronor 0,00 1,02
Kassaflöde från löpande verksamhet 388,8 400,4 -2,9%