Färre bilköp under året – men elbilar ökade

Nyregistreringarna av laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, ökade med 251% i december.
Fler registrerade laddbara bilar under året.

De svenska nyregistreringarna av personbilar sjönk med 28,7% i december jämfört med samma månad 2019. Under helåret var personbilsregistreringarna ned med 18,1%. Det framgår av ett pressmeddelande från branschorganisationen Bil Sweden.

Nyregistreringarna av laddbara bilar, det vill säga elbilar och laddhybrider, ökade med 251% i december och andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna av personbilar uppgick till 49,4%, jämfört med tio procent i december 2019.

Registreringarna för lätta lastbilar och registreringarna minskade med 64% i december och för helåret slutade siffran på -42,4%.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton minskade med 18,4% i december och helåret slutade på -25,5%.

Nyregistreringarna av bussar mer än tredubblades men från en låg nivå. Utvecklingen under helåret visade en ökning med 42,4%.