Fasadgruppen förvärvar två tak- och plåtbolag

Fasadgruppen förvärvar tak- och plåtföretagen Haga Plåt och Ahlins Plåt som tillsammans omsätter cirka 78 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Fasadgruppen
Foto: Fasadgruppen
De finansiella detaljerna i affären är hemliga. Däremot uppges säljaren ha åtagit sig att återinvestera en del av köpeskillingen inom tre månader genom förvärv av aktier i Fasadgruppen för 6,4 miljoner kronor.

Haga verkar huvudsakligen i Umeå medan Ahlins är stationerade i Stockholm och har tidigare gjort koppartaken på Tändstickspalatset och linoljekvarnen på Waldemars udde. Haga och Ahlins sysselsätter tillsammans 40 heltidsanställda.