Fastpartner ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Fastpartner redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Utdelningen för A-aktierna föreslås att höjas.
Sven-Olof Johansson.
Sven-Olof Johansson.
Hyresintäkterna uppgick till 462,0 miljoner kronor (454,3), en ökning med 1,7% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 316,7 miljoner kronor (316,0), en ökning med 0,2% mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 248,7 miljoner kronor (227,6), en ökning med 9,3% mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 1 057,2 miljoner kronor (1 374,5), en minskning med 23,1% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,67 kronor (7,55), vilket innebär en minskning med 24,9% mot föregående år.

Styrelsen föreslår en utdelning om 2,0 (1,90) kronor per stamaktie av serie A, en utdelning om 5,0 (5,0) kronor per stamaktie av serie D och en utdelning om 6,68 (6,68) kronor per preferensaktie.

Nya mål för år 2025 har under under året fastställts av styrelsen (meddelades i september). Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1 500 miljoner kronor. Under 2020 uppgick förvaltningsresultatet till 952 miljoner kronor.

Fastpartner, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Hyresintäkter 462,0 454,3 1,7%
Driftöverskott 316,7 316,0 0,2%
Förvaltningsresultat 248,7 227,6 9,3%
Nettoresultat 1 057,2 1 374,5 -23,1%
Resultat per aktie, kronor 5,67 7,55 -24,9%
Utdelning per A-aktie, kronor 2,00 1,90 5,3%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.