Feelgood minskar omsättning och rörelseresultat

Företagshälsovårdsbolaget Feelgood redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
Feelgood
Omsättningen sjönk 7,1% till 193,5 miljoner kronor (208,4). Det hänförs framför allt till effekter av coronapandemin.

Ebitda-resultat blev 20,8 miljoner kronor (24,2), med en ebitda-marginal på 10,7% (11,6).

Rörelseresultatet blev 4,9 miljoner kronor (11,2), med en rörelsemarginal på 2,5% (5,4).

Resultatet före skatt var 3,6 miljoner kronor (10,3). Statliga stöd om 1,4 miljoner kronor har erhållits under kvartalet.

Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (0,08), vilket innebär en minskning med 62,5% mot föregående år.

”Vi kan fortsatt notera en minskning i orderläget i sin helhet relaterat till effekter hos våra kunder på grund av ­pandemin. Feelgoods för­måga att anpassa sig till kundernas förändrade behov har minskat kostnaderna och haft en motverkande effekt mot nedgång i volym vilket tillsammans med möjligheterna till fortsatt stöd avseende korttidsarbete har bidragit till att minska effekten på resultatet”, skriver bolaget.

VD:n Joachim Morath fastställer också att Feelgood står redo att hjälpa till med coronavaccineringen med erfarna resurser. Bolaget hoppas få klartecken från landets regioner och arbetslivet uppges ropa efter bolagets tjänster.

Morath uppger även att kvartalet hade ett starkt avslut i mars månad, och april har också haft en god utveckling.

Feelgood, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 193,5 208,4 -7,1%
EBITDA 20,8 24,2 -14,0%
EBITDA-marginal 10,7% 11,6%
Rörelseresultat 4,9 11,2 -56,3%
Rörelsemarginal 2,5% 5,4%
Resultat före skatt 3,6 10,3 -65,0%
Resultat per aktie, kronor 0,03 0,08 -62,5%