Feelgood minskar omsättningen

Företagshälsovårdsbolaget Feelgood redovisar minskande omsättning och resultat i linje med föregående års period i fjärde kvartalet. Ingen utdelning föreslås till följd av rådande situation med covid-19.
Feelgood
Omsättningen sjönk 7,0% till 204,7 miljoner kronor (220,2). Den minskade omsättningen uppges främst bero på effekterna av coronapandemin.

Ebitda-resultat blev 38,9 miljoner kronor (34,2), med en ebitda-marginal på 19,0% (15,5).

Rörelseresultatet blev 21,8 miljoner kronor (21,6), med en rörelsemarginal på 10,6% (9,8).

Resultatet före skatt var 20 miljoner kronor (20,4).

Resultatet efter skatt blev 16,2 miljoner kronor (16), en ökning med 1,3% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,15 kronor (0,15).

Ingen utdelning föreslås.

”Beläggningen minskade under 2020, men stannade inte av på det sätt som vi befarade under pandemins inledningsskede. Vi märkte ingen stor effekt av den andra vågen under fjärde kvartalet och kvartalets intäktsminskning om 5% är liksom helårets intäktsminskning på 4% mindre än vad vi hade befarat”, kommenterar bolagets VD Joachim Morath.

Inför 2021 uppges osäkerheten vara fortsatt stor, men Morath bedömer att digitaliseringen för Feelgood närmare sina kunder och att nya möjligheter att utveckla affären framöver finns.

Feelgood, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 204,7 220,2 -7,0%
EBITDA 38,9 34,2 13,7%
EBITDA-marginal 19,0% 15,5%
Rörelseresultat 21,8 21,6 0,9%
Rörelsemarginal 10,6% 9,8%
Resultat före skatt 20 20,4 -2,0%
Nettoresultat 16,2 16 1,3%
Resultat per aktie, kronor 0,15 0,15 0,0%
Utdelning per aktie, kronor 0,00 0,00