Fenix Outdoor ökar omsättningen samt vinsten

Friluftsbolaget Fenix Outdoor ökade omsättningen samt vinsten. Rörelseresultatet sjönk något.
Omsättningen steg 7,1% till 200,1 miljoner euro (186,8).

Ebitda-resultat blev 57,7 miljoner euro (56,6), med en ebitda-marginal på 28,8% (30,3).

Rörelseresultatet blev 44,4 miljoner euro (45,5), med en rörelsemarginal på 22,2% (24,4).

Resultatet före skatt var 44 miljoner euro (43,2). Resultatet efter skatt blev 32,5 miljoner euro (32,4). Resultat per aktie hamnade på 2,44 euro (2,43).

Det tredje kvartalet bjöd inte på några större överraskningar, skriver den arbetande ordföranden Martin Nordin. Fenix Outdoor-ordföranden skriver att bolaget fortsatt ser en utmanande situation i försörjningskedjan. Han spår också att problem inom logistik och transporter fortsätter.

Vissa länder som Fenix Outdoor arbetar med har också problem med covid. Företaget kan inte heller enkelt byta länder då det skulle bryta mot dess uppförandekod ”The Fenix Way”.

”Vi är övertygade om att det kommer att lösa sig på ett rimligt sätt, men det kommer förmodligen att medföra vissa kortsiktiga kostnader”, skriver Nordin. Han betonar dock att det är långsiktigt rätt metod.

Fenix Outdoor tittar också fortsatt på förvärv. Givet den låga räntan och ”Outdoor-trenden” är det fortsatt svårt att uppnå rimliga priser, skriver bolaget.

Fenix Outdoor, MEUR Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 200,1 186,8 7,1%
EBITDA 57,7 56,6 1,9%
EBITDA-marginal 28,8% 30,3%
Rörelseresultat 44,4 45,5 -2,4%
Rörelsemarginal 22,2% 24,4%
Resultat före skatt 44 43,2 1,9%
Nettoresultat 32,5 32,4 0,3%
Resultat per aktie, EUR 2,44 2,43 0,4%