Fidelity Global Technology ökade – fick draghjälp av Rolls Royce

Fondens tre största innehav vid slutet av året var Rolls-Royce, Samsung Electronics och Microsoft.
Foto: Martin Meissner/AP.

Fidelity Global Technology ökade 15,7% under det fjärde kvartalet, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som ökade 10,4%. Under 2020 har fonden avkastat totalt 32,3 procent, jämfört med index som stigit 33,6%.

Under kvartalet gynnades fondens relativavkastning av sin exponering mot bland annat halvledarbolag och hårdvarubolag.

På bolagsnivå var Rolls-Royce en stark bidragsgivare. Rolls-Royce gynnades av att en finansiering på 2 miljarder pund framgångsrikt genomfördes, samt att nyheter om ett coronavaccin skiftat investerarnas fokus och intresse till aktier som tidigare fallit.

Även Samsung Electronics bidrog positivt, till följd av en återhämtning i bolagets efterfrågan och positiva framtidsutsikter.

På den negativa sidan utmärkte sig Akamai Technologies och SAP.

Fonden har initierat en ny position i japanska Hitachi. Som tillverkar elektronisk utrustning och bedöms gynnas av stimulanser till följd av coronaviruset samt en bred återhämtning i investeringar i anläggningstillgångar inom tillverkningsindustrin.

Fondens tre största innehav vid slutet av året var Rolls-Royce, Samsung Electronics och Microsoft.