Finansdepartementet ser snabb återhämtning i ekonomin

BNP väntas i år växa med 4,7%, skriver Finansdepartementet. Det är 1,5 procentenheter högre jämfört med förra prognosen.
Magdalena Andersson
Finansminister Magdalena Andersson. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Upprevideringen av BNP med 1,5 procentenheter förklaras bland annat av att den ekonomiska återhämtningen har gått snabbare än tidigare väntat.

”Samtidigt visar flera förtroendeindikatorer att tillväxten kommer vara fortsatt stark den närmaste tiden. Efter att ha fallit med 2,8% under 2020 var BNP under första kvartalet 2021 tillbaka på samma nivå som för ett år sedan. Återhämtningen ser därmed ut att gå snabbare jämfört med tidigare ekonomiska kriser”, skriver Finansdepartementet.

De offentliga finanserna förväntas även stärkas i förhållande till den föregående prognosen. I Finansdepartementets prognos når de offentliga finanserna balans under 2022 och redovisar ett överskott åren därefter. Underskottet i det finansiella sparandet i år väntas samtidigt bli betydligt mindre än vad tidigare prognoser visat.

Hushållens konsumtion revideras också upp jämfört med förra prognosen och väntas växa med 4,7% i år. Den svenska exporten väntas öka med 8,9%, men det finns en risk för att bristen på vissa insatsvaror och flaskhalsar i transportkedjorna kan dämpa exporten.

Sysselsättningsgraden stiger i prognosen från 66,8% i år till 68,5% 2024. Arbetskraftsdeltagandet väntas öka från 73,1 till 73,7% under samma period. Arbetslösheten väntas sjunka till 7% 2023 och 2024.