Finnair minskade antalet passagerare med 91%

Finnair minskade antalet passagerare med 91,0% till 115 500 i september, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten -85,8%.
Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, minskade flygbolaget med 95,2% under månaden (-92,4).

Kapaciteten, mätt som ASK, minskade med 87,6% i september (-84,1).

Kabinfaktorn uppgick till 31,8% i september (41,7).

Finnair september, 2020 augusti, 2020
Passagerare, miljoner 0,115 0,193
Passagerare, förändring i procent, YY -91,0 -85,8
RPK, förändring i procent -95,2 -92,4
ASK, förändring i procent -87,6 -84,1
Kabinfaktor, i procent 31,8 41,7


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här