Finnair rapporterar som väntat storförlust

Flygbolaget Finnair redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Jämförbart rörelseresultat visade som väntat en storförlust mot föregående periods vinst.
Foto: Kyrre Lien/TT
Omsättningen sjönk 86,8% till 102,0 miljoner euro (774,9). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 101,2.

Rörelseresultatet blev -14,6 miljoner euro (34,7).

Justerat rörelseresultat utföll på -162,9 miljoner euro (31,2). Väntat var -167 miljoner enligt Factset. Bolaget själva hade spått en liknande förlust som sågs i andra och tredje kvartalet.

Resultatet efter skatt blev -9,1 miljoner euro (24,5).

Ingen utdelning föreslås.

Flygbolaget räknar med att den jämförbara rörelseförlusten i första kvartalet kommer att ligga på samma nivåer som setts under de senaste tre kvartalen.

Finnair, MEUR Q4-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 102,0 101,2 0,8% 774,9 -86,8%
Rörelseresultat -14,6 34,7
Rörelseresultat, justerat -162,9 -167 31,2
Nettoresultat -9,1 24,5
Utdelning per aktie, EUR 0

Konsensusdata från Factset