Fler flyger med SAS

SAS ökade antalet passagerare med 51,5% till 1,087 miljoner i den totala trafiken i augusti, jämfört med samma månad året innan. Siffran är ungefär i nivå med juli.
Om SAS lyckas rida ut stormen återstår ett blodigt slag: kampen mot utsläppen och klimatförändringarna. Foto: TT
”Vi fortsätter att öppna nya linjer när restriktioner och efterfrågan tillåter. Men det råder fortsatt stor osäkerhet kring utvecklingen av pandemin och detta påverkar hela flygbranschen negativt. Flexibilitet kommer att vara avgörande under återhämtningsfasen, för att snabbt kunna agera på förändringar i efterfrågan”, säger VD Anko van der Werff.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, ökade flygbolaget med 108,9% under månaden (122,5).

Kapaciteten, mätt som ASK, ökade med 64,7% i augusti (85,3).

Kabinfaktorn uppgick till 60,9% under månaden (61,2).

PASK uppgick till 0,57, svenska kronor, under månaden (0,52).

Passageraryielden uppgick till 0,96, svenska kronor, i augusti (0,87).

SAS augusti, 2021 juli, 2021
Passagerare, miljoner 1,087 1,079
Passagerare, förändring i procent, YY 51,5 53
RPK, förändring i procent 108,9 122,5
ASK, förändring i procent 64,7 85,3
Kabinfaktor, i procent 60,9 61,2
PASK 0,57 0,52
Passageraryield 0,96 0,87