Folkhälsomyndigheten ser risk för tredje våg om inte rekommendationer följs

Folkhälsomyndigheten ser att riskerna för en tredje våg av covid-19 är stora om inte regleringar och rekommendationer följs, visar nya scenarier som sträcker sig fram till den 31 maj. Vaccineringarna som kommit igång minskar risken för allvarlig sjukdom och död, men inte smittspridningen i befolkningen på kort sikt.
Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten.
Anders Tegnell, statsepidemiolog, Folkhälsomyndigheten. Foto: Anders Wiklund / TT
”Om inte rekommendationerna om att hålla avstånd, stanna hemma när man är sjuk, jobba hemifrån och så vidare följs, är risken överhängande för att Sverige får en tredje våg”, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram tre olika scenarier för smittspridning som inte ska ses som en prognos. Det som skiljer scenarierna är kontaktmönstret i befolkningen. I samtliga scenarier undersöks utvecklingen med och utan vaccination. Framförallt är det förändringar i kontaktbeteendet i åldersgruppen 20 till 69 år som påverkar hur smittspridningen kommer att utvecklas.

Regeringen varnar för nya skärpningar av restriktioner om läget inte förbättras
Samtidigt flaggar Folkhälsomyndigheten för att fler restriktioner kan införas och att det kan bli aktuellt med stängning av verksamheter. För att minska risken för trängsel på handelsplatser föreslår Folkhälsomyndigheten att begränsa antalet personer som samtidigt får vistas i en butik eller ett varuhus till 500.

Sedan tidigare gäller regeln att butiken måste ha en yta på minst tio kvadratmeter per person som släpps in. I butiker och varuhus med stora lokaler kan det ändå uppstå trängsel kring enskilda platser inne i lokalerna och vid in- och utpassering. Därför vill Folkhälsomyndigheten se en övre gräns för antalet personer som samtidigt får befinna sig inne på en handelsplats.