Förlust för oljejätte

Amerikanska oljejätten Exxon Mobil redovisar en förlust för det andra kvartalet.

Exxon Mobils resultat blev bättre än väntat i det andra kvartalet, men sjönk ändå kraftigt till följd av marknadsutmaningar.

Den oljeekvivalenta produktionen uppgick till 3,6 miljoner fat per dag, ned 7 procent på årsbasis. Naturgasproduktionen minskade 12 procent.

Inom produktionsverksamheten (upstream) noterades högre priser på oljemarknaden, efter en skarp nedgång under det första kvartalet. Däremot var de realiserade priserna betydligt lägre till följd av ett överutbud på marknaden och en svagare global efterfrågan.

Resultat per aktie hamnade på -0,26 dollar (0,73), vilket är bättre än analytikerkonsensus som låg på -0,643.

Bolaget uppger att att man är på väg att möta eller till och med överträffa sina besparingar i capex-investeringar. Vidare har man identifierat områden med betydande besparingsmål, land per land. Ytterligare information kommer ges när planen är färdigställd.