Första konkursvågen i Sverige tycks mattas av

Efter rejäla ökningar av antalet konkurser i Sverige under mars och april ser UC nu en avmattning.
Under maj spås 21 företag per dag gå i konkurs, att jämföra med 20 bolag per dag under maj förra året.

– Den första konkursvågen tycks ha avtagit. De första siffrorna i maj indikerar att den ökning av konkurserna vi såg i mars och april har lugnat ner sig. Många företag i besöksnäring och detaljhandel har fortsatt stora problem med lönsamheten just nu, men det har inte inneburit att de har gått i konkurs i någon större omfattning jämfört med förra året. Den första konkursvågen slog ut framförallt mindre företag inom hotell- och restaurangbranschen, även om några stora detaljhandlare också drabbades, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i ett pressmeddelande.

För hårt drabbade restaurang- och hotellbranschen ser det fortsatt mörkt ut. UC räknar med att konkurserna här ökar med 50 procent under maj.

– Branschsegmentet har en fortsatt hög konkursnivå och konkurserna spås fördubblas i maj jämfört med i fjol, även om konkurstakten mattas av, säger Richard Damberg.