Fortinova ökade förvaltningsresultatet

Fastighetsbolaget Fortinova redovisar högre hyresintäkter och ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret, jämfört med fjolårsperioden.
Fortinova
Hyresintäkterna uppgick till 51,6 miljoner kronor (32,9), en ökning med 56,8% mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 29,7 miljoner kronor (18,2).

Förvaltningsresultatet uppgick till 19,7 miljoner kronor (10,4).

Resultatet före skatt var 100,1 miljoner kronor (3,7).

Resultatet efter skatt blev 86,3 miljoner kronor (2,5), och per aktie 1,7 kronor (0,1).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 42,1 kronor (37,7).

Fastighetsbeståndet uppgick till 2,5 miljarder kronor vid periodens utgång.

”Efter periodens slut har Fortinova tillträtt fastigheter i Uddevalla och Varberg med ett underliggande fastighetsvärde om 127 miljoner kronor och knappt 8 miljoner kronor i hyresvärde. Kommande kvartal kommer fokus fortsatt ligga på förvärv för att nå vårt mål om att ha ett fastighetsbestånd om 5 miljarder kronor 2023” skriver bolaget

Fortinova, Mkr Q2-2020/2021 Q2-2019/2020 Förändring
Hyresintäkter 51,6 32,9 56,8%
Driftöverskott 29,7 18,2 63,2%
Förvaltningsresultat 19,7 10,4 89,4%
Resultat före skatt 100,1 3,7 2 605,4%
Nettoresultat 86,3 2,5 3 352,0%
Resultat per aktie, kronor 1,7 0,1 1 600,0%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor 42,1 37,7 11,7%