Fortsatt historiskt låga löneökningar

Löneökningarna ligger kvar på historiskt låga nivåer. Under första halvåret låg ökningstakten på 2,5 procent, jämfört med samma period året före, vilket innebär ungefär samma påslag i snitt som de senaste åren, enligt bearbetad statistik från Medlingsinstitutet.

Löneökningarna i avtal har legat kring två procent. Påslagen utöver avtal, löneglidning, har därmed varit förhållandevis små, enligt Medlingsinstitutet.

Reallönerna, rensat för inflationen på 1,9 procent, ökade under första halvåret med 0,6 procent, något högre än under motsvarande period i fjol.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.