Franska ekonomin backar rejält

Den franska ekonomin backar rejält och under det andra kvartalet sjönk BNP med nära en femtedel.

Frankrikes bruttonationalprodukt, BNP, sjönk mindre än väntat i årstakt under andra kvartalet.

På årsbasis sjönk bruttonationalprodukten 19,0 procent (-5,7 reviderat från -5,0), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som väntade en minskning på 20,0 procent.