Fullvärderad förvärvare

ANALYS Addtech-avknoppningen Addlife har utvecklats starkt under bolagets knappa tre år på börsen. Från dagens nivåer är uppsidan begränsad.

VÄNTA Addlife har nästan dubblats på börsen sedan bolaget knoppades av från teknikhandelskoncernen Addtech i mars 2016. Marknaden har uppenbarligen gillat bolagets inriktning mot life science och medicinteknik – områden som bedöms båda vara konjunkturstabila och ha hyggliga tillväxtförutsättningar.

Bolaget består av två affärsområden, det större Labtech som säljer labbutrustning och produkter för diagnostik och biomedicinsk forskning, samt det mindre men mer snabbväxande Medtech som säljer medicintekniska produkter inom ett antal områden, bland annat operation, intensivvård och hemvård. Addlife säljer huvudsakligen andras produkter, men hoppas i och med förvärvet av Wellspect att kunna öka andelen egenprodukter under de kommande åren.

Själva kärna i bolaget ur investerarsynpunkt är dock inte produkterna utan förvärven. Där gjorde bolaget mot slutet av 2018 ett större strategiskt förvärv i österrikiska Biomedica. Det tillför dels en omsättning i storleksordningen 685 miljoner kronor per år, men framför allt nya geografiska marknader i Östeuropa där bolaget tidigare inte fanns. I antal invånare är dessa marknader mer än fyra gånger så stora som bolagets nordiska hemmamarknader, vilket ger en fin plattform för tillväxt framåt.

Eftersom balansräkningen blivit väl ansträngd av Biomedica-förvärvet och alla de andra mindre förvärven som Addlife gjort, aviserades samtidigt en nyemission på 500 miljoner kronor. Det innebär att nettoskulden reduceras till ungefär 1 gånger ebitda-resultatet på Affärsvärldens prognos för 2019.

För en investerare är det värt att ställa sig frågan: kan bolaget på lång sikt finansiera förvärven som krävs för att uppnå det finansiella målet om en vinsttillväxt på 15 procent per år med eget kassaflöde? Svaret på den frågan har många rörliga delar. Som hur mycket kan vinsten växa organiskt? Vad betalar bolaget för förvärven? Hur mycket kan rörelsekapitalbindningen förbättras i de förvärvade bolagen?

Under Addlifes fyra år som fristående bolag, 2015–2018, har den organiska tillväxten i snitt legat på 5,8 procent per år, dock med kraftiga variationer de senaste två åren. 2017 växte bolaget hela 13 procent organiskt, vilket gav ett bakslag i form av tuffa jämförelsesiffror för 2018 då den blev 0 procent. På lång sikt bedömer Affärsvärlden en organisk tillväxt i häraden 4–5 procent som rimlig.

För sitt stora Biomedica-förvärv betalade Addlife cirka 9 gånger rörelsevinsten före avskrivningar på immateriella tillgångar. Som jämförelse värderas bolaget självt till ungefär det dubbla på Affärsvärldens prognoser för 2019. Kan den prisnivån bibehållas samtidigt som bolaget kan fortsätta att lyfta förvärvens avkastning på rörelsekapital (ebita/rörelsekapital) till nuvarande koncernnivåer runt 62 procent, från nivåerna under 45 procent där de vanligtvis förvärvas, så bedömer Affärsvärlden att bolaget kan finansiera den förvärvstillväxt som behövs för att nå målet.

Pengarna räcker dock inte till att samtidigt uppfylla utdelningsmålet om 30–50 procent av vinsten efter skatt. Således bedömer Affärsvärlden det som sannolikt att vinsttillväxten kommer att ligga under 15-procentsmålet på lång sikt.

Efter den fulltecknade emissionen och förvärven av Biomedica och Wellspect handlas aktien till 35 gånger vinsten efter skatt på prognosen för 2019, vilket är i linje med den värdering som aktien haft under sin korta börshistorik. Det är högt och givet att bolaget har fina, men inte exceptionella, möjligheter att fortsätta växa bedömer Affärsvärlden aktien som fullvärderad. Rekommendationen blir vänta.

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.seOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.