G4S avvisar fortsatt budet från Garda World

Säkerhetskoncernen G4S planerar att återuppta utdelningen under 2021 och bolaget upprepar att de vill vara ett oberoende bolag. De avvisar fortsatt det fientliga budet från Garda World.
”G4S har en ljus framtid som ett oberoende företag med betydande värdeuppsida för aktieägarna”, säger ordförande John Connolly i ett pressmeddelande där bolaget presenterar en skrivelse till aktieägarna.

Styrelsen anser att G4S har en betydande potential till omvärdering till följd av utsikterna om en högre tillväxt än marknadens, högre marginaler från integrerade säkerhetstjänster och uppsida i värdet för Retail Cash Solutions.

”Bolagets motståndskraftiga utveckling och positiva utsikter gör det möjligt att återuppta utdelningen för 2021 och ger tydlig potential för betydande ytterligare kontantavkastning till aktieägarna”, säger ordföranden.

Han säger vidare Garda World-erbjudandet inte avspeglar G4S grundläggande värde.

”Vi uppmanar aktieägarna att inte vidta några åtgärder i förhållande till Garda Worlds erbjudande.”

G4S uppger vidare att de är trygga med att kunna nå sina finansiella målsättningar, som bland annat innebär en årlig tillväxt på 4-6% och stigande marginal till 7%.