G4S: Kan avknoppning lyfta aktien?

Säkerhetsjätten G4S planerar knoppa av sin kontanthantering till ett nytt bolag som blir en direkt konkurrent till svenska Loomis. Vi tror draget kan lyfta aktien men ser också flera skäl att vara skeptisk.
G4S: Kan avknoppning lyfta aktien? - 576bc504-771c-419b-b43f-5cf4888c06adfitcroph450q80upscaletruew800scbc4d25e00edf06d1abc9af635b6be232a7dcaba

G4S (£2,04 eller 17,50 DKK) är ett av världens största säkerhetsföretag. Med närmre 600 000 anställda världen över sysselsätter bolaget ungefär dubbelt så många som den svenska konkurrenten Securitas.

Koncernen har danska (Group 4 Falck) och brittiska (Securicor) rötter. Jämfört med Securitas utmärker sig G4S med relativt stor verksamhet i regioner som Mellanöstern, Indien och Afrika. Omsättningsmässigt är dock Nord- och Sydamerika samt Europa viktigaste marknader.

Ägarlistan domineras av amerikanska fonder och vd för bolaget sedan 2013 heter Ashley Almanza med tidigare erfarenhet inom bland annat olja & gas och kapitalförvaltningsbranschen.

Femårsöversikt

(Valuta MGBP) 2014 2015 2016 2017 2018 SNITT
Omsättning 6 889 6 863 7 590 7 828 7 512
Justerat Ebita 397 391 461 491 460
Justerad rörelsemarginal (Ebita) 5,8% 5,7% 6,1% 6,3% 6,1% 6,0%
“Engångskostnader” -86 -168 -27 20 -203
Ebita 311 223 434 511 257
Faktisk rörelsemarginal (Ebita) 4,5% 3,2% 5,7% 6,5% 3,4% 4,7%
Avskrivningar och övrigt 21 -42 -35 -16 -2
Finansnetto -124 -105 -106 -115 -110
Skatt och minoritet -63 -68 -95 -144 -63
Vinst efter skatt 145 8 198 236 82
Nettovinstmarginal 2,1% 0,1% 2,6% 3,0% 1,1% 1,8%

G4S är inte det mest välskötta bolaget vilket tabellen ovan är tänkt att visa. Det finns en hel Wikipedia-sida om bolagets olika problemuppdrag där vi särskilt minns OS i London 2012 och allvarliga säkerhetsbrister vid bevakningen av kärnkraftverk.

De vinster som redovisas är inte heller särskilt kvalitativa. ”Engångskostnader” och bortförklaringar är rutin i bolagets kommunikation. Bolaget är hårt skuldsatt över sitt långsiktiga finansiella mål och dras med höga finansieringskostnader. Skattekostnader och avbränning till minoritetsägare i dotterbolag är också höga.

Av bolagets ”uppfluffade” rörelsemarginal kring 6 procent försvinner hela 70 procent på väg ned till sista raden. Kvar blir en nettovinstmarginal under 2 procent. Bolaget har inte direkt växt över tid och aktien har inte rört sig på ett decennium. De vinster som genererats har räckt till en direktavkastning om 3-4 procent per år vilket är klent.

Kanske mest oroande är det faktum att ledningen verkar ganska nöjd med de här siffrorna. Det tycks finnas en total acceptans kring att ständigt bortförklara eventuella avvikelser. Kanske är det i grunden ett styrningsproblem när ledningen tycker det duger att prestera fina justerade siffror högt upp i resultaträkningen – oavsett hur det ser ut på sista raden.

G4S
Börskurs: £2,04
Antal aktier (miljoner): 1 547,0
Börsvärde: 3 153 MGBP
Nettoskuld: 1 558 MGBP
VD Ashley Almanza
Styrelseordförande John Connolly
SvD Börsplus huvudscenario
(GBP) 2019E 2020E 2021E
Omsättning 7 600 7 752 7 907
– Tillväxt -3% 2% 2%
Rörelseresultat (Ebita) 380 388 395
– Rörelsemarginal (Ebita) 5,0% 5,0% 5,0%
Resultat efter skatt 178 183 189
Vinst per aktie 0,11 0,12 0,12
Utdelning per aktie 0,10 0,10 0,10
Direktavkastning 4,9% 5,0% 5,1%
Operativt kapital/omsättning 5% 5% 5%
Nettoskuld/EBIT 4,0 3,9 3,8
P/E 17,7 17,2 16,7
EV/EBIT 12,3 12,0 11,7
EV/Sales 0,6 0,6 0,6

På G4S agenda finns just nu två stora saker:

Inom säkerhetslösningar handlar det mycket om ett ökat teknikinslag i erbjudandet. Vi känner igen resonemanget från Securitas som pratar om samma trend där allt fler kunder kompletterar eller helt ersätter traditionell bemannad bevakning med larmtjänster och fjärrbevakning.

Idén är att den här trenden ska höja lönsamheten i affären. Mycket handlar det dock om produkter som köps in från externa leverantörer så man kan fundera kring vilken potential det finns att faktiskt höja marginalerna. Hård konkurrens och löneinflation är andra faktorer som håller nere lönsamheten inom det här segmentet.

Inom kontanthantering är tanken att hela verksamheten ska knoppas av till ett eget bolag under andra halvåret 2019. Därefter är börsnotering eller försäljning tänkbara alternativ.

Idén drevs redan 2013 av Christer Gardell som då med sin aktivistfond Cevian investerade i G4S. Då fick han inget vidare gehör och sålde aktierna igen kort därefter. Men nu verkar alltså planen bli verklighet.

Den som följer det svenska kontanthanteringsbolaget Loomis känner igen de viktigaste dragen i verksamheten:

  • Likt Loomis fokuserar G4S på de marknader där man är ledande. G4S är störst eller näst störst i 41 av de 44 länder där man verkar. I Europa och USA är bolagen direkta konkurrenter men G4S finns också i delar av Afrika och Asien där Loomis inte har verksamhet. Extra intressant är att G4S ser framför sig inträden på marknader som Tyskland, Frankrike och Spanien som samtliga är viktiga marknader för Loomis.
  • Både G4S och Loomis har det tufft på vissa mogna marknader där kontantanvändningen minskar och bankkontor och uttagsautomater stängs.
  • Men G4S spår precis som Loomis tillväxt på många andra marknader där banker väntas outsourca sin kontanthantering till specialiserade kontanthanteringsbolag.
  • Specialiserade kontanthanteringslösningar för detaljhandeln ökar. G4S erbjudande Cash360 uppfattar vi ligger något före Loomis motsvarande lösning Safepoint. G4S har traditionellt riktat sig mot större handlare (typ Walmart). Men ska nu öka fokus även på mindre handlare vilket vi uppfattar som ett mer direkt hot mot Loomis.

Tabellen nedan värderar respektive verksamhet i G4S var för sig. Vi tänker oss att säkerhetsverksamheten kan värderas till 10 gånger rörelseresultatet medan kontanthanteringen får en värdering på 11 gånger. Det är något lägre än hur de direkta konkurrenterna värderas på börsen (se tabell i slutet av artikeln).

Avknoppningen motiverar en liten uppvärdering av G4S och möjligtvis är det ett skäl att köpa aktien. Men de stora effektivitetsvinsterna ligger nog längre fram i tiden i form av ett bättre operationellt fokus och mer tillväxt.

Att se den här potentialen kräver dock att man ser mellan fingrarna med bolagets usla lönsamhetshistorik och dåliga vinstkvalitet. Vi kan inte riktigt göra det och ställer oss neutrala till aktien.

SÄKERHETSLÖSNINGAR Avkastning 1 år % P/E 2019E EV / Ebit 2019E EV / Sales 2019E Ebit-marginal 2019E % Årlig tillväxt i omsättning 2018-2020 %
G4S -18,1 10,8 9,8 0,6 6,2 4,4
Securitas 4,0 15,7 12,5 0,6 5,1 5,7
Prosegur -19,5 18,0 9,7 0,9 9,0 5,4
Secom 25,5 22,5 12,5 1,7 13,6 3,1
Genomsnitt -2,0 16,7 11,1 1,0 8,5 4,6
KONTANTHANTERING Avkastning 1 år % P/E 2019E EV / Ebit 2019E EV / Sales 2019E Ebit-marginal 2019E % Årlig tillväxt i omsättning 2018-2020 %
G4S -18,1 10,8 9,8 0,6 6,2 4,4
Loomis 7,3 13,3 11,6 1,4 11,7 8,9
Prosegur Cash -18,7 14,8 11,3 2,0 17,4 6,5
Brink’s 7,2 17,9 12,0 1,3 11,0 7,9
Genomsnitt -1,4 15,3 11,6 1,5 13,4 7,7
Källa: Factset
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel finns på www.svd.se. I juli 2019 migrerades denna och ett tusental andra artiklar över från SvD till analystjänsten Börsplus och därefter (april 2020) till Affärsvärlden. I vissa fall har delar av dessa artiklar dessvärre inte följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla tabeller, bilder, formatering eller rutor med tilläggsinfo. Om du vill vara säker på att läsa en artikel med helt fullständig information bör du alltså söka rätt på ursprungsversionen på www.svd.se. Ett enkelt sätt att hitta dit är att via en sökmotor som Google söka på ”SvD Börsplus + [Bolag] och/eller [Rubrik]”.