Getinge förvärvar tillverkare av förbrukningsvaror

Medicinteknikbolaget Getinge förvärvar 100 procent av Quadralene, en global tillverkare av förbrukningsvaror likt rengörings- och desinfektionsmedel som används inom tand- och sjukvård. Verksamheten omsätter 75 miljoner kronor årligen och kommer att ingå i Infection Control inom affärsområdet Surgical Workflows. Det framgår av ett pressmeddelande.
Quadralene grundades 1930 och utvecklar, tillverkar och levererar produkter för rengöring och desinfektion till kunder på den globala marknaden. 75% av intäkterna kommer från produkter till tand- och sjukvård. Getinge är bolagets största kund och svarar för drygt 40% av omsättningen.

Värdet av den globala marknaden beräknas uppgå till 4,8 miljarder kronor med en förväntad tillväxttakt på 5% per år. Quadralene har sitt huvudkontor i Derby, Storbritannien och har 30 anställda.

Getinge förvärvar 100% av aktierna i Quadralene för 196 miljoner kronor, motsvarande 17 miljoner brittiska pund, kontant och en potentiell prestationsbaserad betalning om 27 miljoner kronor, motsvarnade 2,3 miljoner brittiska pund. Getinge förväntar sig inte några materiella integrationskostnade