Global Gaming vänder till vinst

Bettingbolaget Global Gaming vänder till vinst i andra kvartalet 2020 jämfört med förlust motsvarande kvartal i fjol, trots en kraftig nedgång i intäkterna.
Foto: Chris Cross
Nettoomsättningen sjönk 45,7 procent till 71,8 miljoner kronor (132,2).

Bruttovinsten blev 41,5 miljoner kronor (69,2), med en bruttovinstmarginal på 57,8 procent (52,3).

Rörelseresultatet blev 1,1 miljoner kronor (-11,1), med en rörelsemarginal på 1,5 procent.

Resultatet före skatt var 1,0 miljoner kronor (-11,2).

Resultatet efter skatt blev 1,0 miljoner kronor (-11,8). Resultat per aktie hamnade på 0,03 kronor (-0,29).

”Rensat för kostnader hänförliga till de omstruktureringar vi genomfört under kvartalet och justerat för periodens negativa valutaeffekter uppnår vi ett operationellt resultat om 7,0 miljoner kronor under andra kvartalet”, kommenterar vd Tobias Fagerlund i delårsrapporten.

”Global Gaming är nu redo att gå in i nästa fas av bolagets historia. Vi kommer under den kommande månaden att lansera ett heltäckande sportspelserbjudande på våra befintliga marknader och varumärken och vi kommer under tredje kvartalet att fullfölja det vi tidigare kommunicerat om att lansera på flera nya marknader”, fortsätter Tobias Fagerlund.

Enlabs är storägare med 29,9 procent av aktierna i Global Gaming.

Global Gaming, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 71,8 132,2 -45,7%
Bruttoresultat 41,5 69,2 -40,0%
Bruttoresultatmarginal 57,8% 52,3%
Rörelseresultat 1,1 -11,1
Rörelsemarginal 1,5%
Resultat före skatt 1,0 -11,2
Nettoresultat 1,0 -11,8
Resultat per aktie, kronor 0,03 -0,29